CXEMATEKA.RU, © 2016 | Sign Up! | По-русски

View full thread: [+853] ZX Spectrum «Ленинград 48к» - сборка, наладка, увеличение памяти, доработки, схемы, видео

Name: Константин Айги (CXEMATEKA.RU)
fant777, да, такие обычно и ставят.
Useful comment + 0 | Useless comment - 0
Monday, March 22, 21:47:53 2021    
Константин Айги (CXEMATEKA.RU)
Posts: 185

Hits: 609,179

Programmed & Designed by Constantine Aygi
©2016 CXEMATEKA.RU